pokemon

 1. Jinx
 2. Atalaia
 3. Atalaia
 4. Atalaia
 5. RedTeam
 6. Atalaia
 7. RedTeam
 8. Atalaia
 9. Atalaia
 10. Atalaia
 11. Atalaia
 12. Atalaia
 13. RedTeam
 14. Pikaboum
 15. RedTeam
 16. Atalaia
 17. Jinx
 18. RedTeam
 19. Atalaia
 20. Johny